ទឹកផ្លែឈើ និងភេសជ្ជៈ Kenor

631

 

  • ផលិតពីផ្លែឈើធម្មជាតិដូចជា ស្វាយ ម្នាស់ និង ផ្លែម្ជូរល្មម
  • សំបូរជីវជាតិនិងសារជាតិជួយសុខភាព
  • រសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត អារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ
  • មិនមានបន្ថែមសារធាតុក្លិនឬពណ៌
  • ផលិតតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់
  • សូមគាំទ្រផលិតផលខ្មែរ ដើម្បីជួយការងារពលរដ្ឋនិងកសិករយើង។