ម្សៅផ្លែឈើ និងតែ

508

  • ផ្សំពីផ្លែឈើនិងរុក្ខជាតិធម្មជាតិពិតរបស់កម្ពុជា
  • មានរសជាតិច្រើន ល្អសម្រាប់លោកអ្នករើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត
  • តែធម្មជាតិ សម្រួលឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ សម្រួលឈាមរត់ បន្ថយជាតិពុលក្នុងខ្លួន
  • ម្សៅល្អជាមួយលាយធ្វើនំ ឬ ការ៉េម
  • ផលិតតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់