ដំណាប់ផ្លែឈើ Jam

451

 

  • ផ្សំពីផ្លែឈើធម្មជាតិពិតរបស់កម្ពុជា មានដូចជា ម្នាស់ ស្វាយ ល្ហុង និងក្រូច
  • មិនមានបន្ថែមសារធាតុក្លិនឬពណ៌
  • រសជាតិឆ្ងាញ់ ល្អជាមួយនំប៉័ង ឬថែមលើនំនិងការ៉េម
  • ផលិតតាមស្តង់ដារអនាម័យនិងគុណភាពខ្ពស់